Članstvo

Predsjednik: Ivan Janeš, prof.
Tajnik: Ivan Kvesić, prof.
Blagajnik: Ivan Žagar, ecc

Nadzorni odbor:
Zvonimir Abramović, dipl.ing. – predsjednik
Andrija Zbašnik, nastavnik
Zvonimir Gašparac, učitelj

ČLANOVI  koji ne plaćaju članarinu

Vera Malnar
Vazma Malnar
Ksenija Petelin
Sanja Janeš
Silvana Mačkić Šebalj
Marija Kovač
Božica Lipovac
Antun Žagar
Sven Vukušić

Umrli članovi:
Zlatko Varšava, počasni član
Vid Paulin
Marijan Kovač
Jure Turkalj
Antonelo Josip
Antun Žagar 
 Repinc
Božena Leskovar
Marijan Lisac

Članovi Ogranka Matice hrvatske Čabar:

REDOVITI ČLANOVI  koji plaćaju članarinu:

Ivan Janeš
Ivan Kvesić
Ivan Žagar
Zvonimir Abramović
Andrija Zbašnik
Zvonimir Gašparac
Jasenka Janeš
Slavko Malnar
Željko Malnar
Matija Turk
Anđelko Klepac
Andrija Wolf
Branko Kovač
Krešimir Ožbolt
Marko Smole

REDOVITI ČLANOVI  koji su oslobođeni plaćati članarinu

Jerko Janeš
Josip Volf
Gabrijela Polović Arh
Matilda Mesić
Andrej Zbašnik