Kriteriji prvog Goranskog Leksikona

Kriteriji za izradu leksikona

KRITERIJI ZA IZRADU LEKSIKONA
(dogovoreni na 1. sjednici Uredništva 28.03.2014.)
 
U  LEKSIKON ĆE UĆI SAMO POKOJNE OSOBE:
koje su rođene u Gorskom kotaru (GK)
čiji su roditelji bili Gorani, a oni sami nisu rođeni i ne žive u GK
koje nisu Gorani, ali su zaslužne za GK (prijatelji GK)
iz prošlosti koje su zaslužne za razvoj GK
 
2.  ZNAMENITI GORANI SU OSOBE:
koje su svojim radom, znanjem, vještinama i umijećem pronosile glas o Gorskom kotaru u Hrvatskoj i izvan granica naše domovine
do su ostavili prepoznatljiv i neupitan trag za kojeg se zna u GK i šire
odluku za upis osobe u leksikon donosi Uredništvo. To moraju biti osobe koje s pravom možemo nazvati znamenitim Goranima.
 
3.   KATEGORIJE OSOBA KOJE POPISUJEMO:

učitelji
kulturnjaci
plemići (vladari)
gospodarstvenici
političari, diplomati
agronomi
sportaši
liječnici i veterinari
novinari, publicisti

odvjetnici
književnici
glazbenici
svećenici
fotografi
slikari
plesači
šahisti
 
arheolozi
konzervatori
etnolozi
povjesničari
filmski umjetnici (glumci, redatelji…)
graditelji, inženjeri
volonteri
narodni heroji, učesnici Domovinskog rata
 
 

4.   BROJ LEKSIKONSKIH JEDINICA PO JLS:

-nije limitirani uz poštivanje ujednačenih kriteriji

5.   IZVORI
     –    leksikonske jedinice moraju biti potpisane od autora
     –    autori su odgovorni za točnost podataka
     –    obavezno navesti izvore (pisane ili usmene)
     –    autori su odgovorni za točnost podataka
     –    obavezno navesti izvore (pisane ili usmene)

 

PRIKUPLJANJE GRAĐE
Pozivamo sve one koji su već istraživali / pisali / objavljivali o nekoj ličnosti se uključe u projekt i da izrade leksikonsku jedinici o toj osobi. Dobro su došli i oni koji posjeduju fotografije i dokumentaciju o svojim precima ili rođacima, a voljni su je ustupiti za leksikon. Svi koji budu surađivali u leksikonu bit će popisani i navedeni kao suradnici.